title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
กรมทางหลวง พร้อมให้บริการ
ลงวันที่ 24/12/2562

กรมทางหลวง พร้อมให้บริการ ห้องน้ำสะอาด และจุดพักรถ พักคน กว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ลงวันที่ 23/12/2562

           นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ได้จัดเตรียมห้องน้ำ พร้อมให้บริการกว่า 500 แห่ง ที่สำนักงานหมวดทางหลวง ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว ในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งมีทั้งความสะดวก สะอาด และ ปลอดภัย รวมทั้ง ยังสามารถจอดรถแวะพักผ่อน สอบถามเส้นทาง กับเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะเดินทางต่อ ซึ่งเป็นการลดความแออัดการจราจรบริเวณปั้มน้ำมันได้อีกทางหนึ่ง
           พร้อมทั้งยังได้สั่งการให้หมวดทางหลวง 40 แห่ง จัดลานกางเต็นท์ให้บริการ ในจังหวัดที่ประชาชนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
           หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร จุดบริการตั้งเต็นท์ หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'