title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 3.00 x 6.00 ม. หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงท่าตำหนัก ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปริมาณงาน 1 หลัง 31/01/2565 สค./e/10/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 15/12/2564 สค./e/5/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) 15/12/2564 สค./e/4/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 10/11/2564 สค./e/1/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 10/11/2564 สค./e/2/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 งานจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมุทรสาคร – บางบอน ระหว่าง กม.7+050 - กม.9+400 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/10/2564 สค.2/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด/เสื่อมคุณภาพจำนวน 109 รายการ 12/07/2564 สค.(พ.)/3/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ) จำนวน 14 รายการ 05/07/2564 สค.(พ.)/1/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบางโทรัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่ กม.40+803 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 12/05/2563 สค./e/17/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบางโทรัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่ กม.40+803 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 21/04/2563 สค./e/13/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (ชำรุดเสื่อมคุณภาพ) จำนวน 14 รายการ 07/04/2563 สค.(พ.)/2/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 ประกาศขายทอดตลาดอะไหล่เก่าที่ชำรุด (อะไหล่เก่าคืนซาก) จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 สค.(พ.)/1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.19+250 - กม.22+000 (บริเวณเกาะกลาง รวม บนสะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 สค./e/3/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 สค.(พ.)/งท./5/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 สค.(พ.)/งท./4/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ