title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 24/09/2562 สค.(พ.)/งท./5/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 21/06/2562 19/06/2562 สค.(พ.)/งท./4/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 05/04/2562 25/03/2562 415/45/62/125 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 26/04/2562 23/04/2562 สค.(พ.)/งท./3/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ฯ 28/02/2562 14/01/2562 415.บร/-/62/17 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 จ้างก่อสร้างงานอาคารสถานที่ (แบบตู้ยามตำรวจทางหลวง 9H/35 - 1/1, 1/2) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี กม.39+800 ด้านขวาทาง (ริมถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/12/2561 26/12/2561 สค./e/15/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 25/12/2561 สค.(พ.)/งท./1/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ