title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด/เสื่อมคุณภาพจำนวน 109 รายการ 12/07/2564 สค.(พ.)/3/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ) จำนวน 14 รายการ 05/07/2564 สค.(พ.)/1/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบางโทรัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่ กม.40+803 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 12/05/2563 สค./e/17/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบางโทรัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่ กม.40+803 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 21/04/2563 สค./e/13/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (ชำรุดเสื่อมคุณภาพ) จำนวน 14 รายการ 07/04/2563 สค.(พ.)/2/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 ประกาศขายทอดตลาดอะไหล่เก่าที่ชำรุด (อะไหล่เก่าคืนซาก) จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 สค.(พ.)/1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.19+250 - กม.22+000 (บริเวณเกาะกลาง รวม บนสะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 สค./e/3/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 สค.(พ.)/งท./5/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 สค.(พ.)/งท./4/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 25/03/2562 415/45/62/125 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/04/2562 สค.(พ.)/งท./3/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ฯ 14/01/2562 415.บร/-/62/17 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 จ้างก่อสร้างงานอาคารสถานที่ (แบบตู้ยามตำรวจทางหลวง 9H/35 - 1/1, 1/2) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี กม.39+800 ด้านขวาทาง (ริมถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/12/2561 สค./e/15/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 สค.(พ.)/งท./1/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ