title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 ถึง นครชัยศรี ระหว่าง กม.22+100 ถึง กม.30+530 ทางหลักด้านซ้ายทา งขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 6,058 ตร.ม. 26/11/2562 25/11/2562 สค.1/2563 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 เหมางานซ่อมเครื่องสูบน้ำ 06/08/2562 18/07/2562 415/-/62/51 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 06/08/2562 24/07/2562 415/85/62/225 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA ยี่ห้อ ABLEREX ฯลฯ 06/08/2562 24/07/2562 415/20/62/222 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 06/08/2562 10/07/2562 415/45/62/216 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 06/08/2562 10/07/2562 415/60/62/217 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 ซื้อโคลด์มิกซ์ จุ 20 กก. 30/07/2562 18/07/2562 415/60/62/219 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 ซื้อน้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 30/07/2562 10/07/2562 415/35/62/215 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 จ้างเหมาเปลี่ยนสัญญานไฟกระพริบโซ่ล่าเซลล์,ป้ายหัวเกาะ และป้ายเตือนฯลฯ 30/07/2562 26/06/2562 415.บร/-/62/38 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ 30/07/2562 26/06/2562 415.บร/-/62/37 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ 30/07/2562 26/06/2562 415.บร/-/62/35 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 30/07/2562 24/07/2562 415/40/62/224 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 จ้างเหมาเปลี่ยนป้ายลูกศรให้ชิดซ้าย และป้ายเตือนสิ่งกีดขวางพร้อมเสา 11/07/2562 17/05/2562 415.บร/-/62/30 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (พร้อมขนส่ง) 11/07/2562 18/06/2562 415/60/62/192 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 คอนกรีตผสมเสร็จ EU 350/EY 300 KSE 11/07/2562 01/07/2562 415/60/62/211 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 138 รายการ