title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/10/2564 - แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 08/10/2564 -- แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 งานจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมุทรสาคร – บางบอน ระหว่าง กม.7+050 - กม.9+400 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2564 สค./ค/5/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.43+988 - กม.53+030 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2564 สค./ค/4/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.23+000 - กม.24+000 เป็นช่วงๆ (บริเวณสะพานกลับรถ กม.23+340) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 7,200 ตร.ม. 27/08/2564 - แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.32+000– กม.53+875 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 2,636 เมตร 27/08/2564 สค./ค/1/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.26+000 – กม.26+900 เป็นช่วงๆ (บริเวณสะพานกลับรถ กม.26+095) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 7,200 ตร.ม. 26/08/2564 สค./ค/3/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,215 ต้น) (ซื้อหลักนำทางยางธรรมชาติแบบสี่เหลี่ยม) (Natural Rubber Guide Post RGP) (แบบไม่ทาสีและไม่ติดตั้งเป้าสะท้อนแสง) 22/06/2564 สค.(ซ)/1/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.32+000 – กม.53+875 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลท่าจีนฯลฯ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 5,500 เมตร ปริมาณงาน 4,128 เมตร 06/07/2564 สค.37-2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 9 ระหว่าง กม.40+030 - กม.42+220 ทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 สค./e/25/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.28+500 – กม.30+800 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สค.18/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 4 ระหว่าง กม.21+500 – กม.30+275 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สค.19/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ตอน 8 ระหว่าง กม.27+050 – กม.30+800 ทางขนานด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สค.9/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3235 ตอน นครชัยศรี – เลียบแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่าง กม.2+000 – กม.6+239 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สค.10/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 5 ระหว่าง กม.34+000 - กม.53+875 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 สค./e/23/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 189 รายการ