title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 04/10/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28,315 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
2 29/09/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28,315 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/09/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3310 ตอนควบคุม 0100 ตอน กระทุ่มล้ม – พุทธมณฑล ตอน 2 ระหว่าง กม.3+500 – กม.4+600 ด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) และ กม.8+400 - กม.8+975 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 20,400 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 06/09/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 06/09/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 22/04/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ไฟกระพริบ Solar Call ขนาด 300 มม. รุ่น LED 162 จำนวน 2 ชุด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/01/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ค่าก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 3.00 x 6.00 ม. หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงท่าตำหนัก ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 05/01/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมน้อย - ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 - กม.4+000 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 05/01/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ระหว่าง กม.8+050 – กม.10+752 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/12/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 30,048 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 88 รายการ