title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 06/10/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 06/10/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 20/09/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.43+988 - กม.53-030 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/09/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนควบคุม 0100 ตอน สมุทรสาคร - บางบอน ระหว่าง กม.7+050- กม.9+400 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 20/09/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.43+988 - กม.53-030 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
6 23/08/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานติดตั้งราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.32+000– กม.53+875 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลท่าจีน ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 2,636 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/08/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.23+000 - กม.24+000 เป็นช่วงๆ (บริเวณสะพานกลับรถ กม.23+340) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 7,200 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/08/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.26+000 - กม.26+900 เป็นช่วงๆ (บริเวณสะพานกลับรถ กม.26+095) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 7,200 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/07/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานติดตั้งราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.32+000 – กม.53+875 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลท่าจีน ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 5,500 เมตร ปริมาณงาน 4,128 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 22/06/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,215 ต้น) (ซื้อหลักนำทางยางธรรมชาติแบบสี่เหลี่ยม) (Natural Rubber Guide Post RGP) (แบบไม่ทาสีและไม่ติดตั้งเป้าสะท้อนแสง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 66 รายการ