title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 31/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงมหาชัย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0201 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ที่ กม.29+838 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 31/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบางโทรัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่ กม.40+803 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 31/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครชัยศรี แขวงทางหลวงสมุทราสาคร ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0201 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม.30+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 31/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่กม.22+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอนควบคุม 0201 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+851 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
6 26/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+851 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0201 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 2 ระหว่าง กม.22+000 - กม.30+275 ร่องแบ่งทางหลักทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0201 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 5 ระหว่าง กม.16+082 – กม.21+614 ทางขนานด้านขวาทาง (บริเวณไลน์ข้าง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทล. 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.30+840 - กม.31+300 (บริเวณบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน) ด้านซ้ายทางขวาทาง และ กม.33+100 - กม.34+000 (บริเวณร่องกลาง (เป็นช่วง ๆ)) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3415 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามพราน – เลียบแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่าง กม.0+000 – กม.5+153 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 22 รายการ