title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมุทรสาคร – บางบอน ระหว่าง กม.7+050 - กม.9+400 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/10/2564 สค./ค/5/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.43+988 - กม.53+030 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/10/2564 สค./ค/4/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 18/12/2563 415/70/64/46 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 พุกตะปู เบอร์ 17 จำนวน 200 ตัว 15/12/2563 415/60/64/45 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 04/12/2563 415/60/64/44 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 04/12/2563 415/60/64/43 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 น้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 9,000 ลิตร 04/12/2563 415/35/64/42 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 วัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 03/12/2563 415/60/64/41 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 01/12/2563 415/85/64/40 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 น้ำมันเบนซินแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 800 ลิตร 01/12/2563 415/35/64/39 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 23/11/2563 415/60/64/38 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 30/11/2563 415/45/64/37 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 30/11/2563 415/70/65/36 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 กรวยยางสีส้ม จำนวน 10 อัน 30/11/2563 415/60/64/35 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 วัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 30/11/2563 415/60/64/33 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 202 รายการ