title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร (Traffic Painting and Marking) ทาสีน้ำมัน ทาสีวัสดุเคลือบ (Galvanized) ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ระหว่าง กม.26+420 - กม.40+200 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1 งาน 01/09/2565 415/-/65/84 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 01/09/2565 415/60/65/222 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 01/09/2565 415/60/65/221 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 ซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1A-400A ดร๊อปเอาท์ แอลทีสวิทซ์ จำนวน 12 ชิ้น 01/09/2565 415/85/65/220 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 ซื้อโคลด์มิกซ์ จุ 20 กก. จำนวน 2,700 ถุง 01/09/2565 415/60/65/219 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 ซื้อชุดเครื่องแบบยามรักษาความปลอดภัย แบบแขนสั้น จำนวน 16 ชุด 26/08/2565 415/80/65/218 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่อง 26/08/2565 415/-/65/83 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ จำนวน 108 รายการ (งานงบประมาณ) 28/09/2565 สค.(พ)/1/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 จ้างเหมางานบำรุงรักษาราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย หลักเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน สะพานต่างระดับท่าตำหนักระหว่าง กม.0+200 - กม.0+500 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน 25/07/2565 415/-/65/72 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,400 ลิตร 22/08/2565 415/35/65/211 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3235 ตอน นครชัยศรี - เลียบแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) จำนวน 560 ชุด 21/07/2565 415/-/65/70 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Culvert) ในทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม.2+284 (บริเวณจุดกลับรถ) ด้านซ้ายทาง จำนวน 7 แห่ง 08/08/2565 415/-/65/77 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมฐานเสา และอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ที่ กม.49+315 ทางหลัก ขาเข้า จำนวน 1 แห่ง 15/08/2565 415.บร/-/65/16 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 ซ่อมแซมปั้มน้ำ หมายเลข 05-1245-12 ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ที่ กม.27+250 จำนวน 1 เครื่อง 01/08/2565 415/-/65/75 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 08/08/2565 415/85/65/203 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 311 รายการ