title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบางโทรัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่ กม.40+803 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 18/05/2563 สค./ค/2/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 28/04/2563 สค./e/15/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครชัยศรี แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม.30+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 สค./e/16/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงมหาชัย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ที่ กม.29+838 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 สค.15/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+851 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 สค./e/12/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.19+250 - กม.22+000 (บริเวณเกาะกลาง รวม บนสะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 สค./e/11/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.30+840 - กม.31+300 (บริเวณบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน) ด้านซ้ายทางขวาทาง และ กม.33+100 - กม.34+000 (บริเวณร่องกลาง (เป็นช่วง ๆ)) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 สค./e/8/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 2 ระหว่าง กม.22+000 - กม.30+275 ร่องแบ่งทางหลักทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 สค./e/7/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.15+111 – กม.31+419 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2563 สค./e/5/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 5 ระหว่าง กม.16+082 – กม.21+614 ทางขนานด้านขวาทาง (บริเวณไลน์ข้าง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 สค.9/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3415 ตอน สามพราน – เลียบแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่าง กม.0+000 – กม.5+153 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 สค./e/10/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 – กม.10+752 ซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2563 สค.7/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม.31+419 (บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับท่าตำหนัก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 สค./e/4/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.16+090 – กม.19+220 (บริเวณเกาะกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 สค.2/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล ตอน 1 ระหว่าง กม.1+680 - กม.10+814 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 สค.5/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 134 รายการ