title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 ถึง นครชัยศรี ระหว่าง กม.22+100 ถึง กม.30+530 ทางหลักด้านซ้ายทา งขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 6,058 ตร.ม. 28/11/2562 28/11/2562 สค.1/2563 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 ถึง นครชัยศรี ระหว่าง กม.17+250 ถึง กม.30+375 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 7,060 ตร.ม. 05/04/2562 05/04/2562 สค.23/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 14/02/2562 31/01/2562 415/35/62/93 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance Road Lighting) ในทางหลวงหมายเลข 35ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ระหว่าง กม.30+050 - กม.30+450 (บริเวณร่องกลางทางหลัก) 04/02/2562 09/01/2562 415/-/62/22 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ (Maintenance of Open Channel) ในทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย - ศาลายา ระหว่าง กม.7+800 - กม.10+718 (บริเวณร่องกลาง) 04/02/2562 21/01/2562 415/-/62/27 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ (Maintenance of Open Channel) ในทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย-ศาลายา ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+800 (บริเวณร่องกลาง) 04/02/2562 09/01/2562 415/-/62/20 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ (Maintenance of Open Channel) ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.24+000 - กม.26+100 (บริเวณร่องกลาง) และ กม.27+350 -กม.27+600 (บริเวณร่องกลาง) 04/02/2562 14/01/2562 415/-/62/24 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 31/01/2562 17/01/2562 415/35/62/87 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 โคลด์มิกซ์ จุ 20 กิโลกรัม 31/01/2562 09/01/2562 415/60/62/86 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 เหล็กแบน ขนาด 9 มม.x4x6.00 ม. (3 หุน) 30/01/2562 08/01/2562 415/60/62/85 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 ซื่อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 30/01/2562 04/01/2562 415/45/62/84 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เนื่องจากรถยนต์หมายเลขทะเบียน 60-4134 กทม. พ่วง 60-4139 กทม. ชนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ ได้รับความเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ที่ กม.21+800 (ร่องกลางทางหลักขาออก) เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 60 29/01/2562 16/11/2561 415.บร/-/62/15 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เนื่องจากรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฒศ-1641 กทม. ชนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ที่ กม.25+100 (ทางหลัก ขาออก) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 29/01/2562 05/11/2561 415.บร/-/62/14 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เนื่องจากรถยนต์หมายเลขทะเบียน 70-0639 ประจวบคีรีขันธ์ พ่วง 70-0638 ประจวบคีรีขันธ์ ชนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ ได้รับความเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ที่ กม.38+450 (ทางหลัก ทางขนาน ขาเข้า) 29/01/2562 05/11/2561 415.บร/-/62/13 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เนื่องจากรถยนต์หมายเลขทะเบียน 78-1566 กทม. พ่วง 76-8483 กทม. ชนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ที่ กม.33+750 (ทางหลักขาเข้า) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 29/01/2562 01/11/2561 415.บร/-/62/12 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 119 รายการ