title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบางโทรัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่ กม.40+803 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 23/04/2563 สค./e/17/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 07/04/2563 สค./e/15/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครชัยศรี แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม.30+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สค./e/16/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงมหาชัย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ที่ กม.29+838 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 สค.15/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบางโทรัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่ กม.40+803 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 สค./e/13/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+851 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 สค./e/12/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.19+250 - กม.22+000 (บริเวณเกาะกลาง รวม บนสะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 สค./e/11/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.30+840 - กม.31+300 (บริเวณบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน) ด้านซ้ายทางขวาทาง และ กม.33+100 - กม.34+000 (บริเวณร่องกลาง (เป็นช่วง ๆ)) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 สค./e/8/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 2 ระหว่าง กม.22+000 - กม.30+275 ร่องแบ่งทางหลักทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 สค./e/7/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.15+111 – กม.31+419 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สค./e/5/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 5 ระหว่าง กม.16+082 – กม.21+614 ทางขนานด้านขวาทาง (บริเวณไลน์ข้าง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สค.9/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3415 ตอน สามพราน – เลียบแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่าง กม.0+000 – กม.5+153 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สค./e/10/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 – กม.10+752 ซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สค.7/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม.31+419 (บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับท่าตำหนัก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 สค./e/4/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.19+250 - กม.22+000 (บริเวณเกาะกลาง รวม บนสะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 สค./e/3/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ