title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 13/09/2565 สค./e/1/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 13/09/2565 สค./e/2/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 3.00 x 6.00 ม. หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงท่าตำหนัก ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปริมาณงาน 1 หลัง 19/01/2565 สค./e/10/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ระหว่าง กม.35+000 – กม.41+000 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,835 ตร.ม. 28/12/2564 สค./e/9/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.19+000 - กม.23+400 ทางหลักด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2564 สค.8/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ตอน 2 ระหว่าง กม.3+900 – กม.7+080 บริเวณร่องกลางด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2564 สค.11/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 23/11/2564 สค./e/5/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.40+050 – กม.43+000 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 2.950 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2564 สค.7/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) 18/11/2564 สค./e/4/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.21+500 – กม.27+500 ร่องแบ่งทางหลักด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 12.000 กิโลเม 08/11/2564 สค.5/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 18/10/2564 สค./e/1/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 18/10/2564 สค./e/2/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.32+000 – กม.53+875 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลท่าจีนฯลฯ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 5,500 เมตร ปริมาณงาน 4,128 เมตร 07/07/2564 สค.37-2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 9 ระหว่าง กม.40+030 - กม.42+220 ทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 สค./e/25/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.28+500 – กม.30+800 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 สค.18/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 58 รายการ