title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 แอสฟัสท์ติก (พร้อมขนส่ง) จำนวน 255 ตัน 17/07/2566 415/60/66/190 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 12/07/2566 415/60/66/189 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 เครื่องสูบน้ำ Submersible Axial Flow Pump "OSPUMP" จำนวน 1 เครื่อง 11/07/2566 415/20/66/188 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 11/07/2566 415/40/66/187 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (พร้อมขนส่ง) จำนวน 210 ตัน 10/07/2566 415/60/66/186 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 เหล็กแบน ขนาด 9 มม.x4 นิ้วx6 ม. จำนวน 10 แผ่น 05/07/2566 415/60/66/185 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 05/07/2566 415/60/66/184 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 แอสฟัสท์ติกคอนกรีต(พร้อมขนส่ง) จำนวน 200 ตัน 05/07/2566 415/60/66/183 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 วัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 04/07/2566 415/85/66/182 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 วัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 04/07/2566 415/40/66/181 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 วัสดุอื่น จำนวน 6 รายการ 03/07/2566 415/85/66/180 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุน) 04/09/2566 415/งท/30/66/104 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 04/09/2566 415/งท/35/66/103 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 23/08/2566 415/งท/30/66/100 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุน) 16/08/2566 415/งท/30/66/99 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 648 รายการ