title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 18/12/2563 415/70/64/46 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 พุกตะปู เบอร์ 17 จำนวน 200 ตัว 15/12/2563 415/60/64/45 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 04/12/2563 415/60/64/44 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 04/12/2563 415/60/64/43 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 น้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 9,000 ลิตร 04/12/2563 415/35/64/42 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 วัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 03/12/2563 415/60/64/41 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 02/12/2563 415/85/64/40 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 น้ำมันเบนซินแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 800 ลิตร 01/12/2563 415/35/64/39 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 30/11/2563 415/60/64/38 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 30/11/2563 415/45/64/37 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 30/11/2563 415/70/65/36 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 กรวยยางสีส้ม จำนวน 10 อัน 30/11/2563 415/60/64/35 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 วัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 30/11/2563 415/60/64/33 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 6,000 ลิตร 25/11/2563 415/35/64/31 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (พร้อมขนส่ง) จำนวน 223 ตัน 23/11/2563 415/60/64/30 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 313 รายการ