title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงมหาชัย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ที่ กม.29+838 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 13/05/2563 สค.15/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 5 ระหว่าง กม.16+082 – กม.21+614 ทางขนานด้านขวาทาง (บริเวณไลน์ข้าง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 สค.9/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 – กม.10+752 ซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 สค.7/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.16+090 – กม.19+220 (บริเวณเกาะกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 สค.2/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล ตอน 1 ระหว่าง กม.1+680 - กม.10+814 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 สค.5/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 ถึง นครชัยศรี ระหว่าง กม.22+100 ถึง กม.30+530 ทางหลักด้านซ้ายทา งขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 6,058 ตร.ม. 29/11/2562 สค.1/2563 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 เหมางานซ่อมเครื่องสูบน้ำ 18/07/2562 415/-/62/51 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 24/07/2562 415/85/62/225 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA ยี่ห้อ ABLEREX ฯลฯ 24/07/2562 415/20/62/222 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 10/07/2562 415/45/62/216 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 10/07/2562 415/60/62/217 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 ซื้อโคลด์มิกซ์ จุ 20 กก. 18/07/2562 415/60/62/219 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 ซื้อน้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 10/07/2562 415/35/62/215 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 จ้างเหมาเปลี่ยนสัญญานไฟกระพริบโซ่ล่าเซลล์,ป้ายหัวเกาะ และป้ายเตือนฯลฯ 26/06/2562 415.บร/-/62/38 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ 26/07/2562 415.บร/-/62/37 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 262 รายการ