title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/10/2564 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 08/10/2564 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมุทรสาคร – บางบอน ระหว่าง กม.7+050 - กม.9+400 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/10/2564 9,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.43+988 - กม.53+030 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/10/2564 49,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 18/12/2563 6,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร พุกตะปู เบอร์ 17 จำนวน 200 ตัว 15/12/2563 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 04/12/2563 16,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 04/12/2563 23,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร น้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 9,000 ลิตร 04/12/2563 213,593.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร วัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 03/12/2563 79,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 02/12/2563 18,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร น้ำมันเบนซินแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 800 ลิตร 01/12/2563 17,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 30/11/2563 42,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร วัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 30/11/2563 146,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 30/11/2563 7,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 362 รายการ