title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 20/09/2565 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 20/09/2565 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร (Traffic Painting and Marking) ทาสีน้ำมัน ทาสีวัสดุเคลือบ (Galvanized) ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ระหว่าง กม.26+420 - กม.40+200 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1 งาน 01/09/2565 307,824.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 01/09/2565 87,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 01/09/2565 67,184.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1A-400A ดร๊อปเอาท์ แอลทีสวิทซ์ จำนวน 12 ชิ้น 01/09/2565 19,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1A-400A ดร๊อปเอาท์ แอลทีสวิทซ์ จำนวน 12 ชิ้น 01/09/2565 19,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อโคลด์มิกซ์ จุ 20 กก. จำนวน 2,700 ถุง 01/09/2565 337,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อชุดเครื่องแบบยามรักษาความปลอดภัย แบบแขนสั้น จำนวน 16 ชุด 26/08/2565 10,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่อง 26/08/2565 29,264.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ จำนวน 108 รายการ (งานงบประมาณ) 28/09/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างเหมางานบำรุงรักษาราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย หลักเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน สะพานต่างระดับท่าตำหนักระหว่าง กม.0+200 - กม.0+500 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน 25/07/2565 344,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,400 ลิตร 22/08/2565 52,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างเหมางานทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3235 ตอน นครชัยศรี - เลียบแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) จำนวน 560 ชุด 21/07/2565 492,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Culvert) ในทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม.2+284 (บริเวณจุดกลับรถ) ด้านซ้ายทาง จำนวน 7 แห่ง 08/08/2565 343,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 479 รายการ