title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบางโทรัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่ กม.40+803 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 18/05/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบางโทรัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่ กม.40+803 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 12/05/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 28/04/2563 2,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครชัยศรี แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม.30+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนครชัยศรี แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม.30+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 01/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงมหาชัย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ที่ กม.29+838 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 13/05/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบางโทรัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ที่ กม.40+803 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 21/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+851 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.19+250 - กม.22+000 (บริเวณเกาะกลาง รวม บนสะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 1,999,129.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.30+840 - กม.31+300 (บริเวณบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน) ด้านซ้ายทางขวาทาง และ กม.33+100 - กม.34+000 (บริเวณร่องกลาง (เป็นช่วง ๆ)) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 2,299,354.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 2 ระหว่าง กม.22+000 - กม.30+275 ร่องแบ่งทางหลักทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 2,596,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.15+111 – กม.31+419 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2563 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 5 ระหว่าง กม.16+082 – กม.21+614 ทางขนานด้านขวาทาง (บริเวณไลน์ข้าง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 1,987,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3415 ตอน สามพราน – เลียบแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่าง กม.0+000 – กม.5+153 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 699,818.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 – กม.10+752 ซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 5,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 288 รายการ