title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 ถึง นครชัยศรี ระหว่าง กม.22+100 ถึง กม.30+530 ทางหลักด้านซ้ายทา งขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 6,058 ตร.ม. 29/11/2562 2,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 265,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เหมางานซ่อมเครื่องสูบน้ำ 18/07/2562 198,806.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 24/07/2562 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA ยี่ห้อ ABLEREX ฯลฯ 24/07/2562 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 10/07/2562 31,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 10/07/2562 85,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อโคลด์มิกซ์ จุ 20 กก. 18/07/2562 87,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อน้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 10/07/2562 159,216.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างเหมาเปลี่ยนสัญญานไฟกระพริบโซ่ล่าเซลล์,ป้ายหัวเกาะ และป้ายเตือนฯลฯ 26/06/2562 38,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ 26/07/2562 29,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ 26/07/2562 29,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 24/07/2562 7,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างเหมาเปลี่ยนป้ายลูกศรให้ชิดซ้าย และป้ายเตือนสิ่งกีดขวางพร้อมเสา 17/05/2562 9,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (พร้อมขนส่ง) 18/06/2562 88,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 267 รายการ