title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1A-400A ดร๊อปเอาท์ แอลทีสวิทซ์ จำนวน 12 ชิ้น 01/09/2565 415/85/65/220 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ