title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.32+000 – กม.53+875 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลท่าจีนฯลฯ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 5,500 เมตร ปริมาณงาน 4,128 เมตร 13/07/2564 สค.37-2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด/เสื่อมคุณภาพจำนวน 109 รายการ 21/06/2564 สค.(พ.)/3/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 ประกาศขายทอดตลาดอะไหล่เก่าที่ชำรุด (อะไหล่เก่าคืนซาก) จำนวน 3 รายการ 11/06/2564 สค.(พ.)/2/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ) จำนวน 14 รายการ 11/06/2564 สค.(พ.)/1/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 9 ระหว่าง กม.40+030 - กม.42+220 ทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 สค./e/25/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.28+500 – กม.30+800 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 สค.18/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 4 ระหว่าง กม.21+500 – กม.30+275 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 สค.19/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ตอน 8 ระหว่าง กม.27+050 – กม.30+800 ทางขนานด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 สค.9/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3235 ตอน นครชัยศรี – เลียบแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่าง กม.2+000 – กม.6+239 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 สค.10/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 5 ระหว่าง กม.34+000 - กม.53+875 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 สค./e/23/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 8 ระหว่าง กม.28+492 - กม.29+950 บริเวณร่องแบ่งทางหลัก (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 สค./e/24/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 7 ระหว่าง กม.27+100 - กม.29+100 ทางขนานด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 สค./e/22/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.26+000 - กม.26+900 เป็นช่วงๆ (บริเวณสะพานกลับรถ กม.26+095) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 7,200 ตร.ม. 24/11/2563 สค./e/14/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 4 ระหว่าง กม.32+000 - กม.34+000 ทางหลักทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 สค./e/17/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 15 ระหว่าง กม.51+000 - กม.52+770 ทางหลักด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 สค./e/16/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 58 รายการ