title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 03/09/2562 สค.(พ.)/งท./5/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 29/05/2562 สค.(พ.)/งท./4/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/03/2562 25/03/2562 สค.(พ.)/งท./3/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 จ้างก่อสร้างงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทล. 35 ระหว่าง กม.17+600, กม.23+300, กม.23+340, กม.26+050, กม.26+085 ทล.3091 ระหว่าง กม.6+130, กม.18+979 (RAMP - B), กม.18+979 (RAMP - F) ทล. 3242 ระหว่าง กม.6+975 ปริมาณงาน 11 แห่ง 30/01/2562 30/01/2562 สค./e/17/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 จ้างก่อสร้างงานอาคารสถานที่ (แบบตู้ยามตำรวจทางหลวง 9H/35 – 1/1, 1/2) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี กม.39+800 ด้านขวาทาง (ริมถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/01/2562 23/01/2562 สค./e/16/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 29 รายการ 18/12/2561 18/12/2561 สค.(พ.)/งท./2/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 จ้างก่อสร้างงานอาคารสถานที่ (แบบตู้ยามตำรวจทางหลวง 9H/35 - 1/1, 1/2) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี กม.39+800 ด้านขวาทาง (ริมถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2561 14/12/2561 สค./e/15/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ จำนวน 59 รายการ 14/12/2561 29/11/2561 สค.(พ.)/2/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 ขายทอดตลาดวัสดุไฟฟ้า (ชำรุด) (งานงบประมาณ) จำนวน 2 รายการ 29/11/2561 29/11/2561 สค.(พ.)/1/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 26/11/2561 สค.(พ.)/งท./1/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ