title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.26+000 - กม.26+900 เป็นช่วงๆ (บริเวณสะพานกลับรถ กม.26+095) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 7,200 ตร.ม. 16/11/2563 สค./e/14/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
17 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 4 ระหว่าง กม.32+000 - กม.34+000 ทางหลักทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สค./e/17/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
18 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 15 ระหว่าง กม.51+000 - กม.52+770 ทางหลักด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สค./e/16/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
19 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มล้ม – พุทธมณฑล ตอน 3 ระหว่าง กม.8+931 – กม.9+500 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สค.11/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
20 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ตอน 6 ระหว่าง กม.9+250 – กม.10+752 บริเวณร่องกลางด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สค.17/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
21 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 14 ระหว่าง กม.47+960 - กม.49+450 ทางหลักด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สค./e/15/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
22 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ตอน 12 ระหว่าง กม.46+250 – กม.46+750 ทางหลักทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง และ กม.47+650 – กม.47+880 ทางหลักทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 16/11/2563 สค.16/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
23 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 11 ระหว่าง กม.44+200 - กม.45+500 ทางหลักด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 สค./e/9/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
24 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3316 ตอน ไร่ขิง - ทรงคนอง ระหว่าง กม.6+140 - กม.6+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 สค./e/8/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
25 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.23+000 – กม.24+000 เป็นช่วงๆ (บริเวณสะพานกลับรถ กม.23+340) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 7,200 ตร.ม. 13/11/2563 สค.1/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
26 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ตอน 5 ระหว่าง กม.6+810 – กม.8+500 บริเวณร่องกลางด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 สค.3/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
27 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ระหว่าง กม.22+000 - กม.24+000 ทางหลักด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 17,924 ตร.ม. 10/11/2563 สค.15/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
28 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3235 ตอน นครชัยศรี - เลียบแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่าง กม.2+000 - กม.6+239 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 17,100 ตร.ม. 10/11/2563 สค./e/5/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
29 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ระหว่าง กม.33+800 - กม.33+900 (ซ้ายทาง ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 สค.7/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
30 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 05/11/2563 สค./e/3/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 16 ถึง 30 จาก 52 รายการ