title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 นํ้ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 01/03/2562 415/35/62/112 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
122 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 28/02/2562 415/35/62/111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
123 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 08/02/2562 415/70/62/105 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/02/2562 415/60/62/108 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
125 เหล็กแผ่น ขนาด4"x6 เมตร หนา 9 มม. 08/02/2562 415/60/62/106 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
126 ซื้อโคลด์มิกซ์ จำ 20 กก. 11/02/2562 415/60/62/107 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
127 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 15/02/2562 415/35/62/109 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
128 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Open Channel) ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.20+420 - กม.20+700 ด้านซ้ายทาง และ กม.28+049 - กม.28+175 12/02/2562 415/-/62/31 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
129 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ ฯ 14/01/2562 415.บร/-/62/18 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
130 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ฯ 14/01/2562 415.บร/-/62/17 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
131 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/02/2562 415/60/62/102 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
132 จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร 15/02/2562 415/-/62/32 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
133 จ้างเหมางานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.25+000 ร่องกลางด้านซ้ายทาง,กม.23+500 ร่องกลางด้านซ้ายทาง,กม.27+500 ร่องกลางด้านซ้าย ฯลฯ 14/01/2562 415/-/62/23 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
134 ชื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 01/02/2562 415/60/62/97 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
135 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 01/02/2562 415/60/62/98 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 121 ถึง 135 จาก 155 รายการ