title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาพร้อมสัญญาณไฟกระพริบโวล่าเซล,ป้ายเตือนลูกศรฯลฯ 29/03/2562 415.บร/-/62/24 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
92 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว พร้อมด้ามยาว 02/04/2562 415/60/62/133 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
93 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว พร้อมด้ามยาว 05/04/2562 415/60/62/138 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
94 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 01/04/2562 415/85/62/130 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
95 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 02/04/2562 415/85/62/136 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
96 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 25/03/2562 415/60/62/127 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
97 จ้างเหมาเปลี่ยนป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาและอุปกรณ์ฯ 19/03/2562 415.บร/-/62/20 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/04/2562 415/60/62/135 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
99 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 01/04/2562 415/60/62/134 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 02/04/2562 415/40/62/132 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
101 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 ถึง นครชัยศรี ระหว่าง กม.17+250 ถึง กม.30+375 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 7,060 ตร.ม. 03/04/2562 สค.23/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
102 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 29/03/2562 415/35/62/129 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
103 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว พร้อมด้ามยาว 22/03/2562 415/60/62/123 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
104 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 29/03/2562 415/-/62/38 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
105 นํ้ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จ่ายให้ตามหมวดฯ 01/04/2562 415/35/62/131 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 91 ถึง 105 จาก 155 รายการ