title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 415/85/62/162 01/05/2562 415/85/62/162 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
77 ซื้อท่อชุบสังกะสี ขนาด 1x6.00ม. หนา 2.6 มม. 01/05/2562 415/60/62/159 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
78 ซื้อนํ้ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 01/05/2562 415/35/62/156 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
79 ซื้อน้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 29/04/2562 415/35/62/155 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
80 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ 14/03/2562 415/60/62/114 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
81 ซื้อน้ำมันดีเซล 25/04/2562 415/35/62/152 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
82 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 19/04/2562 415/85/62/147 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
83 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ 19/04/2562 415/85/62/148 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
84 ซื้อผลดูดซับคราบน้ำมัน และสารเคมี 19/04/2562 415/60/62/150 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
85 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ 10/04/2562 415/75/62/143 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 19/04/2562 415/40/62/146 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
87 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ 29/03/2562 415.บร/-/62/21 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
88 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 05/04/2562 415/60/62/137 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
89 ซื้อน้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 10/04/2562 415/35/92/141 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
90 จ้างเหมางานซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ ฯลฯ 29/03/2562 415/-/62/37 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 76 ถึง 90 จาก 155 รายการ