title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 24/06/2562 415/70/62/197 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
47 ซื้อโคลด์มิกซ์ (จุ 20 กิโลกรัม) 25/06/2562 415/60/62/201 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
48 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 18/06/2562 415/45/62/195 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
49 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 18/06/2562 415/60/62/194 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
50 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 11/06/2562 415/60/62/191 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
51 วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 11/06/2562 415/60/62/190 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
52 วัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 23/05/2562 415/85/62/178 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
53 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30/05/2562 415/-/62/46 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
54 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 29/05/2562 415/35/62/180 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
55 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 05/06/2562 415/35/62/183 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
56 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 22/05/2562 415/70/62/176 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
57 วัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 22/05/2562 415/60/62/175 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
58 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ 17/05/2562 415.บร/-/62/29 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
59 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ 27/05/2562 415.บร/-/62/31 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
60 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ 27/05/2562 415.บร/-/62/32 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 46 ถึง 60 จาก 155 รายการ