title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 01/03/2562 415/45/62/113 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
107 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร (Traffic Painting and Marking) 07/02/2562 415/-/62/30 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
108 จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 06/03/2562 415/-/62/36 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
109 นํ้ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 01/03/2562 415/35/62/112 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
110 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 28/02/2562 415/35/62/111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
111 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 08/02/2562 415/70/62/105 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/02/2562 415/60/62/108 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
113 เหล็กแผ่น ขนาด4"x6 เมตร หนา 9 มม. 08/02/2562 415/60/62/106 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
114 ซื้อโคลด์มิกซ์ จำ 20 กก. 11/02/2562 415/60/62/107 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
115 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 15/02/2562 415/35/62/109 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
116 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Open Channel) ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.20+420 - กม.20+700 ด้านซ้ายทาง และ กม.28+049 - กม.28+175 12/02/2562 415/-/62/31 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
117 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ ฯ 14/01/2562 415.บร/-/62/18 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
118 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ฯ 14/01/2562 415.บร/-/62/17 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/02/2562 415/60/62/102 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
120 จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร 15/02/2562 415/-/62/32 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 106 ถึง 120 จาก 262 รายการ