title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว พร้อมด้ามยาว 22/03/2562 415/60/62/123 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
92 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 29/03/2562 415/-/62/38 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
93 นํ้ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จ่ายให้ตามหมวดฯ 05/04/2562 415/35/62/131 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 25/03/2562 415/45/62/125 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
95 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ 18/03/2562 415.บร/-/62/19 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
96 หลัก ขทล. ขนาด 0.70x0.15x1.35 ม. 25/03/2562 415/60/62/124 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
97 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 22/03/2562 415/60/62/122 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
98 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/03/2562 415/60/62/118 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
99 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 18/03/2562 415/60/62/121 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
100 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 15/03/2562 415/70/62/119 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
101 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 14/03/2562 415/60/62/117 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
102 จ้างเหมางานสะพาน (Maintenance of Bridge Structur) 27/02/2562 415/-/62/34 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
103 เหมางานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) 01/03/2562 415/-/62/35 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
104 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 14/03/2562 415/35/62/116 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/03/2562 415/60/62/115 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 91 ถึง 105 จาก 262 รายการ