title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 05/04/2562 415/60/62/137 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
77 ซื้อน้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 10/04/2562 415/35/92/141 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
78 จ้างเหมางานซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ ฯลฯ 29/03/2562 415/-/62/37 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
79 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาพร้อมสัญญาณไฟกระพริบโวล่าเซล,ป้ายเตือนลูกศรฯลฯ 29/03/2562 415.บร/-/62/24 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
80 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว พร้อมด้ามยาว 02/04/2562 415/60/62/133 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
81 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว พร้อมด้ามยาว 05/04/2562 415/60/62/138 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
82 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 01/04/2562 415/85/62/130 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
83 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 02/04/2562 415/85/62/136 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
84 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 25/03/2562 415/60/62/127 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
85 จ้างเหมาเปลี่ยนป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาและอุปกรณ์ฯ 19/03/2562 415.บร/-/62/20 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/04/2562 415/60/62/135 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
87 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 02/04/2562 415/60/62/134 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 02/04/2562 415/40/62/132 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
89 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 ถึง นครชัยศรี ระหว่าง กม.17+250 ถึง กม.30+375 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 7,060 ตร.ม. 05/04/2562 สค.23/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
90 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 29/03/2562 415/35/62/129 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 76 ถึง 90 จาก 262 รายการ