title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ 17/05/2562 415.บร/-/62/29 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
47 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ 27/05/2562 415.บร/-/62/31 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
48 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ 27/05/2562 415.บร/-/62/32 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
49 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ 17/04/2562 415.บร/-/62/28 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
50 ซื้อแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (พร้อมขนส่ง) 21/05/2562 415/60/62/174 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
51 จ้างเหมาซ่อมท่อปั้มน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3091 ที่ กม.0+350 ขวาทาง 13/05/2562 415/-/62/44 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
52 จ้างเหมาซ่อมท่อปั้มน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3091 ที่ กม.18+600 ขวาทาง 13/05/2562 415/-/62/45 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
53 วัสดุโยธา จำนวน 11 รายการ 14/05/2562 415/60/62/170 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
54 วัสดุโยธา จำนวน 11 รายการ 14/05/2562 415/60/62/169 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
55 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 07/05/2562 415/35/62/165 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
56 ซื้อน้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 03/05/2562 415/35/62/163 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
57 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 01/05/2562 415/85/62/157 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
58 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ฯ 29/03/2562 415.บร/-/62/23 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
59 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance Road Lighting) 19/04/2562 415/-/62/40 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
60 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ และแผ่นการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ฯ 29/03/2562 415.บร/-/62/22 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 46 ถึง 60 จาก 262 รายการ