title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ 26/07/2562 415.บร/-/62/35 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 24/07/2562 415/40/62/224 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
18 จ้างเหมาเปลี่ยนป้ายลูกศรให้ชิดซ้าย และป้ายเตือนสิ่งกีดขวางพร้อมเสา 17/05/2562 415.บร/-/62/30 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
19 แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (พร้อมขนส่ง) 18/06/2562 415/60/62/192 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
20 คอนกรีตผสมเสร็จ EU 350/EY 300 KSE 01/07/2562 415/60/62/211 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
21 เครื่องตีเส้นแบบต้มในเตา ยี่ห้อ KYL รุ่น P-M033 01/07/2562 415/05/62/212 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
22 เหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ 26/06/2562 415.บร/-/62/36 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
23 เหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ 26/06/2562 415.บร/-/62/34 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
24 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 28/06/2562 415/-/62/48 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
25 นํ้ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 01/07/2562 415/35/62/213 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
26 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 27/06/2562 415/35/62/210 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
27 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 27/06/2562 415/40/62/209 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
28 วัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 26/06/2562 415/85/62/207 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
29 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/06/2562 415/60/62/206 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
30 แบตเตอรรี่ N 120 ขนาด 12V 120 Ah 25/06/2562 415/85/62/205 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 16 ถึง 30 จาก 262 รายการ