title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทล. 35 ที่ กม.40+803 ด้านขวาทาง, กม.41+750 ด้านซ้ายทาง, กม.42+300 ด้านขวาทาง, ทล. 338 ที่ กม.28+100 ด้านขวาทาง , ทล. 3091 ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+851 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ทล.3316 ที่ กม.4+200 ด้านซ้ายทาง 22/11/2561 415/-/62/07 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
257 จ้างเหมางานบำรุงรักษาราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.26+950 - กม.27+050 ร่องแบ่งทางหลักทางขนานด้านซ้ายทาง 22/11/2561 415/-/62/06 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
258 จ้างเหมางานสีตีเส้นและเครื่องหมายจราจร (Traffic Painting and Marking) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.30+500 - กม.31+500 (สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน) ทางหลักด้านซ้ายทางขวาทาง และ กม.46+100 - กม.47+800 ทางหลักขวาทาง 22/11/2561 415/-/62/05 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
259 จ้างเหมางานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.32+050 - กม.32+500 ทางหลักทางขนานขวาทาง ปริมาณงาน 4.29 ตร.ม. 19/11/2561 415/-/62/04 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
260 จ้างเหมาทำท่อส่งน้ำต่อจากปั้มน้ำหมายเลข 05-1141-10 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.27+250 (ร่องกลาง) 02/11/2561 415/-/62/03 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
261 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อไอเสีย รถยนต์หมายเลข 22-4092-97 02/11/2561 415/-/62/02 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
262 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 02/11/2561 415/-/62/01 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 256 ถึง 262 จาก 262 รายการ