title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว พร้อมด้าวยาว จำนวน 100 อัน 10/10/2561 415/60/62/04 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
242 ซื้อโคลด์มิกซ์ จุ 20 กก. จำนวน 700 ถุง 10/10/2561 415/60/62/03 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
243 ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,965 ลิตร 10/10/2561 415/35/62/02 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
244 ซื้อน้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S จำนวน 6,000 ลิตร 08/10/2561 415-35-62-01 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
245 จ้างเหมางานเช่าเครื่องจักรทำการขุดลอก ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.22+000 - กม.24+000 บริเวณร่องกลาง 30/11/2561 415/-/62/18 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
246 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.34+000 - กม.53+875 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นแห่งๆ) 29/11/2561 415/-/62/17 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
247 จ้างเหมางานเช่าเครื่องจักรทำการขุดลอก ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย - ศาลายา ระหว่าง กม.2+600 - กม.5+000 บริเวณร่องกลาง 26/11/2561 415/-/62/16 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
248 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 20 อัน 26/11/2561 415/-/62/15 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
249 จ้างเหมาซ่อมปั้มน้ำไฟฟ้า หมายเลข 05-1150-10 ในทางหลวงหมายเลข 3091 ที่ กม.18+600 ขวาทาง (คลองครุ) 23/11/2561 415/-/62/14 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
250 จ้างเหมาซ่อมปั้มน้ำไฟฟ้า หมายเลข 05-1140-10 ในทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม.26+100 (ร่องกลาง) 23/11/2561 415/-/62/13 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
251 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 23/11/2561 415/-/62/12 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
252 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.30+275 - กม.53+875 ด้านซ้ายทางขวาทาง 23/11/2561 415/-/62/11 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
253 จ้างเหมางานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล ระหว่าง กม.2+900 - กม.2+957 ด้านซ้ายทาง 23/11/2561 415/-/62/10 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
254 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.31+000 - กม.31+419 (บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ) 23/11/2561 415/-/62/09 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
255 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.30+275-กม.53+875 ซ้ายทางขวาทาง (เป็นแห่งๆ) 23/11/2561 415/-/62/08 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 241 ถึง 255 จาก 262 รายการ