title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 25/03/2562 415/45/62/125 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
107 จ้างเหมาเปลี่ยนการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ 18/03/2562 415.บร/-/62/19 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
108 หลัก ขทล. ขนาด 0.70x0.15x1.35 ม. 25/03/2562 415/60/62/124 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
109 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 22/03/2562 415/60/62/122 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
110 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/03/2562 415/60/62/118 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
111 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 18/03/2562 415/60/62/121 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
112 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 15/03/2562 415/70/62/119 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
113 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 14/03/2562 415/60/62/117 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
114 จ้างเหมางานสะพาน (Maintenance of Bridge Structur) 27/02/2562 415/-/62/34 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
115 เหมางานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) 01/03/2562 415/-/62/35 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
116 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 14/03/2562 415/35/62/116 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/03/2562 415/60/62/115 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 01/03/2562 415/45/62/113 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
119 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร (Traffic Painting and Marking) 07/02/2562 415/-/62/30 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
120 จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 06/03/2562 415/-/62/36 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 106 ถึง 120 จาก 155 รายการ