title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ 17/04/2562 415.บร/-/62/28 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
62 ซื้อแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (พร้อมขนส่ง) 21/05/2562 415/60/62/174 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
63 จ้างเหมาซ่อมท่อปั้มน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3091 ที่ กม.0+350 ขวาทาง 13/05/2562 415/-/62/44 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
64 จ้างเหมาซ่อมท่อปั้มน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3091 ที่ กม.18+600 ขวาทาง 13/05/2562 415/-/62/45 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
65 วัสดุโยธา จำนวน 11 รายการ 14/05/2562 415/60/62/170 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
66 วัสดุโยธา จำนวน 11 รายการ 14/05/2562 415/60/62/169 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
67 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 07/05/2562 415/35/62/165 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
68 ซื้อน้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 03/05/2562 415/35/62/163 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
69 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 01/05/2562 415/85/62/157 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
70 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ฯ 29/03/2562 415.บร/-/62/23 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
71 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance Road Lighting) 19/04/2562 415/-/62/40 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
72 จ้างเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ และแผ่นการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ฯ 29/03/2562 415.บร/-/62/22 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/05/2562 415/60/62/164 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
74 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30/04/2562 415/-/62/42 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
75 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ EU 350/EY 300 KSE 29/04/2562 415/60/62/153 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 61 ถึง 75 จาก 155 รายการ