title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (พร้อมขนส่ง) 18/06/2562 415/60/62/192 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
32 คอนกรีตผสมเสร็จ EU 350/EY 300 KSE 01/07/2562 415/60/62/211 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
33 เครื่องตีเส้นแบบต้มในเตา ยี่ห้อ KYL รุ่น P-M033 01/07/2562 415/05/62/212 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
34 เหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ 26/06/2562 415.บร/-/62/36 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
35 เหมาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ 26/06/2562 415.บร/-/62/34 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
36 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 28/06/2562 415/-/62/48 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
37 นํ้ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 01/07/2562 415/35/62/213 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
38 น้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S 27/06/2562 415/35/62/210 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
39 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 27/06/2562 415/40/62/209 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
40 วัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 26/06/2562 415/85/62/207 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
41 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/06/2562 415/60/62/206 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
42 แบตเตอรรี่ N 120 ขนาด 12V 120 Ah 25/06/2562 415/85/62/205 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
43 โคลด์มิกซ์ (จุ 20 กิโลกรัม) 25/06/2562 415/60/62/202 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
44 วัสดุฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 24/06/2562 415/45/62/200 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
45 วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 24/06/2562 415/40/62/196 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 31 ถึง 45 จาก 155 รายการ