title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 นํ้ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 01/02/2562 415/35/62/94 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
152 เหล็กแบน ขนาด 9 มม.x4x6.00 ม. (3 หุน) 08/01/2562 415/60/62/85 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
153 จ้างก่อสร้างงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทล. 35 ระหว่าง กม.17+600, กม.23+300, กม.23+340, กม.26+050, กม.26+085 ทล.3091 ระหว่าง กม.6+130, กม.18+979 (RAMP - B), กม.18+979 (RAMP - F) ทล. 3242 ระหว่าง กม.6+975 ปริมาณงาน 11 แห่ง 14/01/2562 สค./e/17/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
154 จ้างก่อสร้างงานอาคารสถานที่ (แบบตู้ยามตำรวจทางหลวง 9H/35 – 1/1, 1/2) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี กม.39+800 ด้านขวาทาง (ริมถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2562 สค./e/16/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
155 จ้างก่อสร้างงานอาคารสถานที่ (แบบตู้ยามตำรวจทางหลวง 9H/35 - 1/1, 1/2) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี กม.39+800 ด้านขวาทาง (ริมถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2561 สค./e/15/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 151 ถึง 155 จาก 155 รายการ