title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 วัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 04/02/2562 415/60/62/101 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
137 จ้างเหมางานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.32+600 ด้านขวาทาง และ กม.33+000 09/01/2562 415/-/62/21 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
138 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Open Channel) ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.27+400 - กม.27+900 ทางขนานด้านซ้ายทาง 07/02/2562 415/-/62/29 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
139 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/02/2562 415/60/62/100 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
140 415/85/62/95 01/02/2562 415/85/62/95 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
141 ซือวัสุดกอสร้าง จำนวน 3 ราการ 01/02/2562 415/60/62/96 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
142 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 21/01/2562 415/-/62/26 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
143 เสื้อสะท้อนแสง แบบธรรมดา 18/01/2562 415/85/62/91 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
144 เสื้อสะท้อนแสง แบบธรรมดา 18/01/2562 415/85/62/91 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
145 โคลด์มิกซ์ จุ 20 กิโลกรัม 17/01/2562 415/60/62/90 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
146 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 17/01/2562 415/45/62/89 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
147 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 17/01/2562 415/60/62/88 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
148 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 07/01/2562 415/-/62/25 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
149 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำฯ 04/02/2562 415/-/62/28 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
150 จ้างเหมาซ่อมแซม Concrete Curb 14/01/2562 415.บร/-/62/16 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 136 ถึง 150 จาก 155 รายการ