title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 82 สาย บางขุนเทียน - บ้านแพ้ว
ลงวันที่ 18/06/2563
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 82 สาย บางขุนเทียน - บ้านแพ้ว (กรมทางหลวง)
เชื่อมต่อ โครงการก่อสร้างทางพิเศษ สาย พระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)

'