title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
หมวดทางหลวงมหาชัยร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ลงวันที่ 31/01/2562

วันพุธที่ 30 ม.ค. 62  เวลา 09.00 น.

 บริษัท สิงห์ชัยอุตสาหกรรม จำกัด ได้สนับสนุนแผงพ่นละอองน้ำ เพื่อดักจับฝุ่นละออง  โดยแผงนี้มีขนาด 2.20 x 8.37 เมตร มีหัวพ่นละอองน้ำ 824 หัว  โดยการติดตั้งแผงพ่นละอองน้ำจะใช้เครนยกขึ้นสูงจากพื้นดิน ประมาณ 60 เมตร  โดยประสานงานกับทาง ป้องกันและบรรเทาสาธารณะ จังหวัดสมุทรสาคร  ดำเนินการในพื้นที่หมวดทางหลวงมหาชัย  แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โดยมีนายมนตรี  วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงมหาชัยคอยประสานงาน และได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจำนวน 1  คัน  ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เฝ้าติดตามค่าฝุ่งละอองอย่างใกล้ชิด


'