title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
ลงวันที่ 13/10/2565
นพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
 

'