title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 18/06/2563 “ศักดิ์สยาม” สั่งการ กรมทางหลวง ตรวจสอบศาลารอรถโดยสารทั่วไทย ให้ปรับปรุงแก้ไขทันที โดยยึดความต้องการของชาวบ้าน ชุมชนในพื้นที่